small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Вчена рада Інституту

 

Склад Вченої ради затверджено рішенням
Бюро Відділення хімії НАН України
від 24.01.2017 р.
(протокол № 1, § 7, п. 2)

акад. НАН України Картель М.Т. (голова)

 

чл.-кор. НАН Украъни Туров В.В. (заст. голови)

 

д.х.н.,  проф. Бєлякова Л.О. (заст. голови)

 

к.х.н. Дацюк А.М. (секретар)

 

к.х.н., с.н.с. Богатирьов В.М.

 

к.х.н., с.н.с. Борисенко М.В.

 

к.х.н., с.н.с. Воронін Є.П.

 

к.ф.-м.н. Гаврилюк О.О.

 

д.фарм.н., проф. Геращенко І.І.

 

д.ф.-м.н., проф. Горбик П.П.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Горєлов Б.М.

 

д.х.н.,  проф. Гунько В.М.

 

д.х.н.,  проф. Єременко Г.М.

 

к.х.н., с.н.с. Кулик Т.В.

 

д.х.н., с.н.с.  Лобанов В.В.

 

к.ф.-м.н. Махно С.М.

  

к.х.н. Плюто Ю.В.

 

д.ф.-м.н., проф. Покровський В.О.

 

д.ф.-м.н., проф. Покутній С.І.

 

д.ф.-м.н., проф.  Розенбаум В.М.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Семчук О.Ю.

 

Сімонян Г.С.

 

к.х.н., с.н.с.  Смірнова Н.П.

 

Тарас Г.В.

 

д.х.н.,  проф. Тарасенко Ю.О.

 

д.х.н.,  проф. Тьортих В.А.

Вибори директора

04 вересня 2017 р. Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України, в т.ч. директора Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України.

Детальніше...