small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Вчена рада Інституту

 

Склад Вченої ради затверджено рішенням
Бюро Відділення хімії НАН України
від 24.01.2017 р.
(протокол № 1, § 7, п. 2)

акад. НАН України Картель М.Т. (голова)

 

чл.-кор. НАН Украъни Туров В.В. (заст. голови)

 

д.х.н.,  проф. Бєлякова Л.О. (заст. голови)

 

к.х.н. Дацюк А.М. (секретар)

 

к.х.н., с.н.с. Богатирьов В.М.

 

к.х.н., с.н.с. Борисенко М.В.

 

к.х.н., с.н.с. Воронін Є.П.

 

к.ф.-м.н. Гаврилюк О.О.

 

д.фарм.н., проф. Геращенко І.І.

 

д.ф.-м.н., проф. Горбик П.П.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Горєлов Б.М.

 

д.х.н.,  проф. Гунько В.М.

 

д.х.н.,  проф. Єременко Г.М.

 

к.х.н., с.н.с. Кулик Т.В.

 

д.х.н., с.н.с.  Лобанов В.В.

 

к.ф.-м.н. Махно С.М.

  

к.х.н. Плюто Ю.В.

 

д.ф.-м.н., проф. Покровський В.О.

 

д.ф.-м.н., проф. Покутній С.І.

 

д.ф.-м.н., проф.  Розенбаум В.М.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Семчук О.Ю.

 

Сімонян Г.С.

 

к.х.н., с.н.с.  Смірнова Н.П.

 

Тарас Г.В.

 

д.х.н.,  проф. Тарасенко Ю.О.

 

д.х.н.,  проф. Тьортих В.А.

Вибори директора

 21 листопада 2017 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від діючого директора Інституту академіка НАН України М.Т. Картеля. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 21 листопада 2017 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 135 осіб, з них на Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 109 осіб, що становить 80,7% . Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 135 бюлетенів, участь в голосуванні взяло 108 наукових працівників, в урні виявлено 108 бюлетенів, залишилося нерозданими 27 бюлетенів.

За кандидатуру М.Т. Картеля проголосувало 88 осіб, проти – 19 осіб, недійсних бюлетенів – 1.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 72 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 54 голоси.

Таким чином, КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

Голова Оргкомітету, головуючий на Зборах чл.-кор. НАН України В.В. Туров.

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів А.М.Дацюк