small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Дисертації

 

2021 

 

1. Мельник Інна Василівна. Створення гібридних сорбційних матеріалів з контрольованим дизайном поверхні на основі кремнезему з N- та S-вмісними групами: Дис.., доктора хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. –  Київ, 2021. - 462 с.

 

2. Ковальчук Ірина Андріівна. Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. - Київ, 2021. - 342 с.

 

3. Ліннік Оксана Петрівна. Фізико-хімічні підходи до створення гібридних напівпровідникових плівок для екологічного фотокаталізу: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

4. Потапенко Ганна Валентинівна. Вплив морфології і стану поверхні на властивості елект- родних матеріалів для літій-іонних акумуляторів високої потужності: Дис.., докт. хім. наук. - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.
 

5. Ніколайчук Аліна Анатоліївна.  Синтез і фізико-хімічні властивості лігноцелюлозних матеріалів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 156 с.

 

6. Куксенко Сергій Петрович. Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел струму: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 312 с.

 

7. Ушакова Людмила Миколаївна. Адсорбційні комплекси N-ацетилнайрамінової кислоти з моно- і дисахаридами та високодисперсним кремнеземом: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 150 с.

 

8. Крупська Тетяна Василівна. Функціональні біокомпозити на основі гідрофільних і гідрофобних високодисперсних кремнеземів: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 474 с.

 

9. Сірош Віталій Анатолійович. Сіль-сольватні електроліти для високоємнісних літієвих акумуляторів з сірковмісними катодними матеріалами: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 185 с.

 

10. Карпенко Оксана Сергіївна. Квантово-хімічне моделювання графеноподібних нанокластерів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 199 с.

 

11. Муха Юлія Петрівна. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

12. Шаповалова Марина Василівна. Вплив домішок вуглецю та сірки на фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості діоксиду титану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 142 с.

 

13. Сапельнікова Олена Юріївна. Фотолюмінісценція та локальні електричні поля в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями: Дис.., канд. фіз.-мат наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 158 с.

 

14. Сігарьова Надія Володимирівна. Теплофізичні та механічні властивості полімерних композитів, наповнених високодисперсними оксидами і багатошаровим графеном: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 171 с.

 

15. Крищук Тарас Васильович. Електронна структура поверхні хімічно активних нанодисперсних сполук вольфраму та титану, синтезованих електричним вибухом провідників: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 148 с.

 

16. Махно Станіслав Миколайович. Електрофізичні властивості полімерних композиційних нанострукторованих матеріалів в НВЧ-діапазоні електромагнітного спектра: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 374 с.

 

   

 

2020

 

1. Кулик Тетяна Володимирівна. Закономірності каталітичного піролізу природних сполук на поверхні нанорозмірних оксидів елементів ІІІ і IV груп: Дис..., докт. хім. наук - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.  

 

2. Діюк Олена Адамівна. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2020. - 192 с.

 

 

 

2019

 

1. Ткачук Ольга Іванівна. Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001): Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 135 с.

 

2. Романова Ірина Вікторівна. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 297 с.

 

3. Семенцов Юрій Іванович. Формування структури та властивостей SP2-вуглецевих наноматеріалів і функціональних композитів за їх участі: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 364 с.

 

4. Гаврилюк Наталія Афанасіївна. Фізико-хімічні властивості політетрафторетилену та поліпропілену, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 209 с.

 

5. Кізюн Олена Валеріївна. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 170 с.

 

2018

 

1. Морозова Любов Петрівна. Кластерні структури води на міжфазних границях кремнезему та деяких тканин організму. Вплив сильних кислот та органічного середовища. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

2. Камінський Олександр Миколайович Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

3. Кусяк Андрій Петрович Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р.

 

4. Сачук Олена Володимирівна Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 18.10.2018 р.

 

 

2017

 

1. Власова Наталія Миколаївна. Кількісна оцінка адсорбційних рівноваг як реакцій комплесоутворення на поверхні поділу фаз кремнезем – водний розчин. Дис… докт. хім. наук. – Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

2. Маркіна Альона Ігорівна. Взаємодія Si- та Al-вмісних ентеросорбентів з біогідрогелем полісахаридної природи. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

3. Рябченко Катерина Вікторівна Синтез та сорбційні властивості композитів на основі твердих носіїв з in situ іммобілізованим поліаніліном. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

4. Настасієнко Наталія Сергіївна Одержання і характеризація композитів високодисперсний кремнезем/поліол як компонент кріосередовищ. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

5. Журавський Сергій Вікторович Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

6. Кравченко Андрій Анатолійович Теоретичне моделювання взаємодії поверхні наночастинок кремнезему з водними розчинами електроліт. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 21.09.2017 р.

 

7. Чорної Наталії Олександрівни Вплив легування йонами металів на структуру та фотокаталітичні властивості азотвмісних плівок діоксиду титану. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 21.09.2017 р.

 

8. Цьомик Оксана Євгенівна. Обертальна рухливість полярних поверхневих груп та її прояв у діелектричних вимірюваннях: Дис. канд. фіз. мат. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

2016

 

 1. Будняк Тетяна Миколаївни. Сорбція йонів перехідних металів композитами хітозан-мінеральний носій: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 189 с.

 

2. Погорілий Роман Петрович. Уреаза в гібридних полісилоксанових матрицях: іммобілізація,  властивості, застосування:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 174 с.

 

3. Процак Ірина Станіславівна. Хімічне модифікування поверхні кремнезему поліорганосилоксанами в присутності алкілкарбонатів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 119 с.

 

4. Пилипенко Ігор Володимирович. Синтез і сорбційні властивості мікро/мезопоруватих систем на основі пілар-монтморилоніту: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 147 с.

 

2015

 

 1. Бодюл Наталія Сергіївна. Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε-капролактам на твердих кислотах: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 129 с.

 

2. Гаврилюк Олександр Олександрович. Лазер-індуковане наноструктурування нестехіометричних плівок SіOx: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 141 с.

 

3. Галиш Віта Василівна. Синтез і властивості селективних до радіоцезію целюлозних та лігноцелюлозних сорбентів, модифікованих нанокластерами фероціанідів 3d-металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 165 с.

 

4. Мудрак Іван Михайлович. Синтез та властивості наноструктурних композитів на основі йодиду срібла та полімерів: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 164 с.

 

5. Назарковський Михайло Олександрович. Синтез та властивості нанокомпозитів на основі титанокремнеземів, допованих оксидами металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 169 с.

 

6. Тичина Сергій Олександрович. Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. - 172 с.

 

2014

 

1. Бражник Д.В. Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 159 с.

2. Воронін Є.П. Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему: Дис…. докт. хім. наук. – Київ, 2014. – 383 с.

3. Галабурда М.В. Властивості залізовмісних кремнеземів, синтезованих з використанням ацетилацетонату заліза(III): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 172 с.

4. Давиденко Л.О. Хімічні перетворення ацетилацетонатів хрому і мангану на поверхні оксидів алюмінію та кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 139 с.

5. Дудік О.О. Адсорбція та хімічні перетворення аліфатичних амінів різної будови на поверхні пірогенних оксидів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 179 с.

6. Келип О.О. Синтез та фізико-хімічні властивості мезопористих каталізаторів на основі діоксиду титану, модифікованого іонами d-металів (Mn, Co, Ni): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 164 с.

7. Козакевич Р.Б. Композити на основі кремнеземів та хітозану для контрольованого вивільнення активних речовин: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 151 с.

8. Левандовський І.А. Комп’ютерне моделювання і експериментальне дослідження хроматографічної поведінки алкілароматичних сполук на срібловмісній нерухомій фазі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 209 с.

9. Сіора І.В. Вплив гідрофобізації та модифікування нанокремнеземів білками і сахаридами на біосумісність композитів на їх основі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 173 с.

10. Федяніна Т.В. Вплив біосумісних організованих середовищ на фізико-хімічні властивості флавоноїдів у розчинах та на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 157 с.

11. Фесенко Т.В. Лазерна десорбція/іонізація фотоактивних органічних молекул на поверхні мезопористих оксидних золь-гель плівок: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 143 с.

12. Філоненко О.В. Теоретичне дослідження структури та властивостей фулереноподібних молекулярних форм діоксину кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 144 с.

13. Угнівенко А.П. Кластероутворення води на поверхні композитів на основі нанокремнезему та біополімерів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 170 с.

14. Яновська Г.О. Фізико-хімічні особливості формування кальцій фосфатних покриттів на титанових та магнієвих модельних імплантатах: Дис…. канд. хім. наук. – Суми, 2014. – 194 с.

 

2013

 

1. Азізова Л.Р. Адсорбція та термічні перетворення аліфатичних карбонових кислот, гепарину та мурамоїлдипептиду на поверхні оксидів кремнію та алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 166 с.

2. Василенко А.П. Вплив геометричного, адсорбційного та хімічного модифікування високодисперсного нанорозмірного кремнезему на адсорбцію желатину: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 193 c.

3. Гончаров В.В. Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 187 c.


4. Дадашев А. Д. Іммобілізовані на кремнеземах полігексаметиленгунідин та його похідні в твердофазній реакції йонів: Дис….канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 160 с.


5. Дем'яненко Є.М. Квантовохімічне дослідження деструкції ацетилсаліцилової та аскорбінової кислот і гістаміну, адсорбованих на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 149 c.

6. Іващенко Н.А. Формування наночастинок паладію та  платини на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 150 c.

7. Ковальська Є.О. Каталітичний CVD-синтез вуглецевих нанотрубок, їх модифікування та застосування: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 167 с.

8. Кузнецова Т.Ю. Антирадикальна активність мелатоніну і глутатіону за результатами квантовохімічних та електрохімічних досліджень: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 137 с.

9. Лобода О.А. Квантово-хімічне дослідження електронної будови та нелінійні оптичні властивості порфіринів і фулеренових похідних : Дис…. д. хім. наук. – Київ, 2012. – 288 с.

10. Муха Ю.П. Особливості взаємодії наночастинок срібла та золота з триптофаном і родаміном 6Ж на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 170 c.

11. Пенделюк О.І. Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 134 с.

12. Пилипчук Є.В. Синтез та властивості магніточутливих гадолінійвмісних нанокомпозитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 111 с.

13. Прокопенко С.Л. Фотоозоноліз органічних молекул на поверхні високодисперсних діоксидів кремнію та титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 147 c.

14. Телегеєв І.Г. Синтез та властивості модифікованих метилметакрилатвмісними сполуками нанокремнеземів як наповнювачів поліепоксидних композитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 196 с.

15. Теребінська М.І. Квантовохімічне моделювання адсорбції кисню, води та піридоксину на поверхні силіцію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 152 c.

16. Фарбун І.А. Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 144 с.

2012

1. Жуковський М.А. Синтез та фотокаталітичні властивості нанокомпозитів на основі плівок діоксиду титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 141 c.

2. Лющенко М.О. Взаємодія електромагнітного випромінювання з багатошаровими наночастинками та нанопокриттями: прямі та обернені задачі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2012. - 144 c.

3. Маркітан О.В. Адсорбція біогенних амінів та споріднених сполук на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 155 c.

4. Семчук О.Ю. Особливості електричних, оптичних та теплових процесів, обумовлених лазерним опроміненням поверхні конденсованого середовища: теоретичні аспекти: Дис…. д. фіз.-мат. наук. – Київ, 2012. – 307 с.


5. Турелик М.П. Хімічне конструювання наноструктур із функціями медико-біологічних нанороботів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 162 c.

2011

1. Бородавка Т.В. Адсорбція та хімічні перетворення на поверхні кремнеземів, модифікованих хітозаном: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 185 c.

2. Войтко К.В. Каталазоподібні властивості нанопоруватих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів: Дис. канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 191 c.

3. Головань А.П. Нанокомпозити матеріали на основі високодисперсного гідроксіапатиту та біополімерів як модель кісткової тканини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 198 c.

4. Грищук О.Ю. Діелектричний підхід до опису взаємодії малих частинок в розчині електроліту та під дією електромагнітного випромінювання: Дис.... канд.фіз.-мат. наук. - Київ, 2011. - 129 c.

5. Керусь С.В. Самоорганізація водно-органічних систем в розчинах, пористихз матеріалах та біологічних об'єктах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 163 c.

6. Клименко Н.Ю. Взаємодія аміноцукрів із поверхнею модифікованих альбуміном високодисперсних оксидів та властивості нанокомпозитів на їх основі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 161 с.

7. Кулик К.С. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками церію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 133 c.

2010

1. Андрійко Л.С. Фізико-хімічні властивості модифікованих полівініловим спиртом, поліетиленгліколем та лецитином високодисперсних бінарних оксидів на основі кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 174 с.

2. Вітюк Н.В. Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 155 с.

3. Зуб Ю.Л. Функціоналізовані органокремнеземи: синтез, будова, фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Харків, 2010. - 603 с.

4. Крупська Т.В. Будова і властивості нанокомпозитів дисперсний кремнезем/левоміцетин: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 166 с.

5. Мануйлов Є.В. Плівкові фотокаталізатори на основі діоксиду титану, легованого наночастинками благородних металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 179 с.

6. Поліщук Л.М. Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: синтез і властивості: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 138 с.

7. Севериновська О.В. Адсорбція білірубіну із індивідальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2010. - 140 с.

8. Смірнова О.В. Вплив природи адсорбата та розчинника на взаємодію феноксикарбонових кислот з поверхнею нанодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 165 с.

9. Цендра О.М. Моделювання взаємодії кремнезему з деякими компонентами біологічних мембран: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 142 с.

10. Яшан Г.Р. Синтез та фізико-хімічні властивості біметалічних наночастинок благородних металів в водному середовищі та в кремнеземній матриці: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 140 с.

2009

1. Дударко О.А. Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 157 с. 

2. Снегір С.В. Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2009. - 127 с. 

3. Турова А.А. Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 170 с. 

4. Шмиголь І.В. Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка для лазерної десорбції/іонізації низькомолекулярних органічних сполук: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 125 с.

2008

1. Березовська І.С. Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 135 с.  

2. Гічан О.І. Нерівноважні поверхневі структури рекційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2008. - 166 с. 

3. Кичкирук О.Ю. Застосування реакції амінометиювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 145 с. 

4. Ліннік О.П. Фотокаталітична фіксація азоту в присутості тонких плівок титанатів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

5. Ругаль А.О. Гідратація білкових компонентів крові, їх самоорганізація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 164 с. 

6. Усов Д.Г. Перебудова морфології і хімічного складу поверхні подвійних полімерних щіток внаслідок зовнішніх впливів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

2007

1. Гнатюк Ю.І. Структура та фотокаталітичні властивості мезопористих плівок діоксиду титану, модифікованих діоксидом цирконію та сріблом: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 162 с.

2. Каток К.В. Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 136 с.

3. Кучма О.В. Кремнеземи з супрамолекулярним кремнеземним шаром: синтез, будова, властивості. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 219 с.

4. Нечипор О.В. Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 172 с.

5. Носач Л.В. Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з поверхнею високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 218 с.

6. Сторожук Л.П. Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 164 с.

7. Сулим І.Я. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 159 с.

8. Ханіна О.А. Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрона в наноструктурних титанокремнеземах: Дис.... канд.хім. наук. - Київ, 2007. - 142 с.

2006

1. Гончарук О.В. Електрофізичні та структурні властивості моно- та біфазних оксидів кремнію, титану та алюмінію. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. -192 с.

2. Кондакова Л.В. Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одержання, властивості, застосування: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 121 с.

3. Корочкова Т.Є. Фізичні моделі виникнення направленого руху нано-частинок у низькорозмірних системах. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

4. Крилова Г.В Фотосенсібілізоване відновлення іонів благородних  та перехідних металів в гетерогенних системах на основі кремнезему, модифікованого бензофеноном. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 169 с.

5. Петрик І.С. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках TiO2 та TiO2/Fe2O3. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. -194 с.

6. Роїк Н.В. Конструювання центрів адсорбції холевої кислоти на поверхні високодисперсного кремнезему. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

7. Туранська С.П. Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода - клітини - білок - кремнезем методоми 1Н ЯМР спектроскопії: Дис....канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2006. - 168 с.

2005

1. Дацюк А.М. Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхні нанодисперсного кремнезему та вуглецевих нанотрубок з біологічно активними молекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2005. - 151 с.

2. Мазуренко Р.В. Властивості систем з розвиненою поверхнею на основі поліхлортрифторетилену, йодиду срібла та діоксиду кремнію: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 135 с.

3. Рубежанська М.Ю. Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si-Ge з квантовими точками Ge на ефект розмірного квантування: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 157 с.

4. Шкода Н.Г. Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 160 с.

2004

1. Больбух Ю.М. Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

2. Гоженко В.В. Взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 130 с.

3. Казакова О.О. Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 137 с.

4. Кузема П.О. Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

5. Левицька С.І. Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 144 с.

6. Прудіус С.В. Синтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфрамат-вмісного діоксиду цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 139 с.

7. Скоробогатий Т.В. Вплив гетерофазних реакцій на формування весняної озонової аномалії в Антарктиді: Дис.... канд. фіз.-мат наук. - Київ, 2004. - 133 с.

8. Старокадомський Д.Л. Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та властивості одержаних композитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 180 с.

9. Філоненко М.М. Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 134 с.

2003

1. Бричка А.В. Піролітичний синтез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 156 с.

2. Гаркуша О.М. Властивості матричної системи поліхлотрифторетилен - йодид срібла: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 127 с.

3. Гузенко Н.В. Вплив модифікування полівінілпіролідоном на властивості високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 158 с.

4. Дяченко А.Г. Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 133 с.

5. Мельник І.В. Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 150 с.

6. Михайлова І.В. Адсорбція катіонних поверхневоактивних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

7. Морозов О.М. Монте-карлівське моделювання орієнтаційних фазових переходів у граткових системах адсорбованих молекул: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 109 с.

8. Сидоренко І.Г. Процеси формування наносистем на основі терморозширеного графіту та кластерів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

9. Старух Г.М. Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титано-кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 183 с.

10. Стеченко О.В. Синтез, будова та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 189 с.

11. Павленко А.М. Синтез та модифікування мезопористих кремнеземів шляхом супрамолекулярної самоорганізації в органомінеральних системах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 180 с.

2002

1. Береза-Кіндзерська Л.В. Реакції каталітичного гідросилілювання в синтезі функціональних органокремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2002. - 165 с.

2. Брей В.В. Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів ІІІ-ІV груп: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 310 с.

3. Давидова О.О. Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 147 с.

4. Махно С.М. Дослідження дисипації електромагнітної енергії в дисперсних системах з електропровідними інгредієнтами: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 142 с.

5. Туров В.В. Спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 309 с.

2001

1. Миронюк І.Ф. Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2001. - 265 с.

2000

1. Абрамов М.В. Дослідження властивостей дисперсних систем на основі високотемпературних надпровідних фаз (PbxBi1-х)2Sr2Ca2Cu3Оy і Тl2Ba2Ca2Cu3Оу; Диc.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 147 c.

2. Комащенко О.В. Вплив стану міжфазної поверхні на властивості гетероструктури сульфід міді - сполука А2В6 при збудженні ультрафіолетовим та бета-випромінюванням: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 143 c.

3. Кулик Т.В. Mac-спектрометрія вуглеводних фрагментів - термінальних груп рецепторних молекул в адсорбованому на поверхні високодисперсного кремнезему та конденсованому станах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 135 c.

4. Лагута І.В. Синтез і властивості керамічних та дисперсних оксидних систем з фазовими переходами провідник-високотемпературний надпровідник, напівпровідник метал: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 146 с.

5. Паховчишин С.В. Роль природи поверхні змочування та структуроутворення: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2000. - 398 с.

6. Чернявська Т.В. Хемосорбція пропіленоксиду на поверхні анатазу та високодисперсних титан- та алюмінійвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 153 с.

1999

1. Пустовіт В.М. Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1999. - 119 с.

1998

1. Бричка С.Я. Синтез та властивості кристалічних оксогалогенборатів алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 123 с.

2. Лобанов В.В. Електростатичні аспекти хімії поверхні оксидів кремнію та титану: Дис.... док. хім. наук. - Київ, 1998. - 403 с.

3. Пінчук А.О. Розсіяння та поглинання світла композитами з однорідними та неоднорідними частинками: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1998. - 127 с.

4. Семко Л.С. Основні принципи побудови кластерів та закономірності формування властивостей полімерних композиційних систем: Дис.... докт. техн. наук. - Київ, 1998. - 506 с.

5. Ставинська О.М. Синтез і дослідження магнітних залізовмісних адсорбентів на основі синтетичного активного вугілля: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 180 с.

1997

1. Єфанов B.C. Вплив стану поверхні на процеси електро- та масопереносу в керамічних високотемпературних надпровідниках Tl2Ba2Can-1СunO2n+4+δ (n=1, 2 і 3) і YBa2Cu3O7-δ.: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1997. - 184 с.

1996

1. Жмудь Б.В. Особливості протолітичних та іонних реакцій на поверхні жорстких матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 121 с.

2. Киризій Т.Я. Синтез та дослідження властивостей модифікованої білої сажі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 108 с.

3. ІІахлов Є.М. Вплив стану поверхні кремнезему на хемосорбцію триметилхлорсилану і γ-амінопропілтриметоксисилану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 154 с.

1995

1. Борисенко М.В. Газофазний синтез та адсорбційні властивості високодисперсних хромвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 119 с.

2. Гуменюк А.А. Хімічні перетворення оксотетрахлориду та пентахлориду молібдену в поверхневому шарі пірогенного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 117 с.

3. Гунько В.М. Механізми хімічних реакцій на поверхні дисперсних оксидів. Дис.... докт. хім. наук. - Киів, - 1995. - 483 с.

4. Дубровін І.В. Взаємодія в напівпровідникових системах, утворених сполуками AIVBVI, АIIВIV і AIVB2VI: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 163 с.

5. Ляшенко Д.Ю. Синтез и адсорбционные свойства органокремнеземов с β-дикетонными и азотсодержащими группами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1995. - 144 с.

1994

1. Белякова Л.А. Особенности синтеза и химия поверхности функциональных органокремнеземов. Дисс.... док. хим. наук. - Киев, 1994. - 411 с.

2. Громовой Т.Ю. Реакции протеиногенных аминокислот на поверхности оксидов кремния и алюминия: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 106 с.

3. Миколайчук В.В. Валентные и координационные превращения ионов хрома в процессе формирования хром(III)-оксидной фазы на поверхности SiO2: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 125 с.

4. Мутовкин П.А. Особенности хемосорбции на поверхности пирогенного кремнезема пентахлоридов фосфора и вольфрама: Дисс.... канд. хим. наук: - Киев, 1994. - 117 с.

5. Симуров А.В. Реакции каталитического гидросилилирования с участием поверхности модифицированных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 148 с.

6. Терець М.І. Хімічні перетворення органосилоксанів і моноетаноламіну на поверхні пірогенного кремнезему та алюмокремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1994. - 161 с.

7. Тертишна О.В. Біосорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обгрунтування його використання в біохімічній практиці: Дис.... канд. біол. наук. - Київ, 1994. - 163 с.

1993

1. Богатирьов В.М. Синтез, властивості та застосування фосфорвмісного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1993. - 203 с.

2. Погорелый К.В. Исследование структуры адсорбционных комплексов на графитизированных поверхностях методом ЯМР-спектроскопии и численного моделирования: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 158 с.

3. Розенбаум В.М. Ориентационные и колебательные состояния двумерных дипольных систем: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1993. - 375 с.

4. Сильченко С.С. Иммобилизация тетраазамакроциклических комплексов на поверхности дисперсых кремнеземов, редокс-свойства закрепленных реагентов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 133 с.

5. Синельник А.П. Химические превращения азиридина на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 146 с.

6. Штатько О.І. Експериментальне обгрунтування використання полісорбу як засобу лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів: Дис.... канд. мед. наук. - Київ, 1993. - 161 с.

1992

1. Ильченко А.В. Иммобилизация некоторых алкалоидов на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 125 с.

2. Козик О.И. Масс-спектрометрическое изучение термической деструкции гетероароматических катионных красителей в твердой фазе и на поверхности дисперсного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 175 с.

3. Кузема О.С. Mac-аналізатори з аксіально-симетричними магнітними призмами: Дис.... докт. фіз.-мат. наук. - Київ, 1992. - 285 с.

4. Матковский А.К. Формирование пористой структуры ксерогелей полититанметилсилоксанов и их адсорбционные свойства: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 149 с.

5. Оранская Е.И. Влияние блочного и компонентного состава на микрофазовую структуру полимерных композиций различной топологии: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 139 с.

6. Полеся Т.Л. Экспериментальное исследование гиполипидемического действия и безвредности энтеросорбента "Полисорб": Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 159 с.

7. Риттер А.Я. Влияние адсорбции на бимолекулярные процессы тушения флуоресценции: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 134 с.

8. Усенко Ю.Д. Технология получения и использования высокодисперсных лекарственных средств в профилактике заболеваний органов дыхания на основе популяционно-экологического подхода: Дисс.... докт. техн. наук в форме научного доклада. - Киев, 1992. -66 с.

9.  Хоменко К.Н. Строение, свойства и применение соединений графит-бром: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 180 с.

10. Черныш И.Г. Физико-химические аспекты технологии получения, модифицирования и свойств терморасширенного графита: Дисс.... докт. техн. наук. - Киев, 1992. - 355 с.

11. Яцюк О.П. Синтез модифицированного оксидами металлов терморасширенного графита и исследование его фазового состава, структуры и свойств: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. -146 c.

1991

1. Исаров А.В. Закономерности формирования хром(VІ)-оксидного слоя на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 117 с.

 

2. Касперский В.А. Хемосорбция эфиров борных кислот на высоко-дисперсном кремнеземе: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 149 с.

3. Котляр С. С. Физико-химические свойства ряда закрепленных на поверхности кремнезема лигандов хелатного типа : Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 163 с.

1990

1. Бондаренко Л.И. Закономерности формирования и свойства гелевых сорбентов на основе окислов сурьмы. Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 142 с.

2. Бурая И.Д. Исследование процесса получения и свойств терморасширенного графита: Дисс.. канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 126 с.

3. Варварин А.М. Взаимодействие поверхности кремнезема с монофункциональными соединениями, содержащими триметил-силильную группу: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 173 с.

4. Горлов Ю.И. Электронные аспекты химии поверхности кремнезема: Дисc.... докт. хим. наук. - Киев, 1990. - 457 с.

5. Гречко Л.Г. Влияние структуры и внешних воздействий на процессы взаимодействия электромагнитного излучения с гетерогенными системами: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 297 с.

6. Кундиренко Д.В. Молекулярно-статистические исследования хемосорбции на аморфных поверхностях: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 151 с.

7. Перминова О.Г. Сравнительные исследования фотоизомеризации провитамина D в гомогенных и гетерогенных средах: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 139 с.

8. Покровский В.А. Десорбционная масс-спектрометрия и ее применение в химии поверхности: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 347 с.

9. Полонская И.Н. Синтез и физико-химические свойства азотсеросодержащих органокремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 192 с.

10. Устюжанин П.Ф. Природа центров на поверхности тонких пленок, полученных на основе диоксида кремния: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 153 с.

1989

1. Алексеенко Б.В. Отрицательное дифференциальное сопротивление островковых металлических пленок: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1989. - 140 с.

2. Смирнова Н.П. Влияние легирующих добавок металлов (Аl, Zn, Mn) в кремнеземе на электронные спектры адсорбционных комплексов красителей: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1989. - 144 с.

1988

1. Вовченко Л.Л. Структура и свойства мелкокристаллического графита, интеркалированного хлоридами металлов: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1988. - 148 с.

2. 3арко В.И. Физико-химические свойства диоксида титана и титанокремнезема, полученных различными промышленными способами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 150 с.

3. Игнатченко А.П. Иммобилизация некоторых антибиотиков и ферментов на поверхности диоксида кремния: Дисс.... канд. техн. наук. - Киев, 1988. - 147 с.

4. Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными β-дикетонными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 169 с.

5. Огий С.А. Физико-химические свойства папаина, иммобилизованного на поверхности органокремнеземов, и его использование в синтезе пептидов: Дисс... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 151 с.

1987

1. Бойко В.Г. Особенности физических свойств гомогенных и дисперсных сред, включая область метастабильных состояний: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1987. - 143 с.

2. Бондарь Л.А. Геометрическое и химическое модифицирование силикагелей небольшими добавками оксидов алюминия и циркония: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1987. - 167 с.

3. Хабер М.В. Розробка технологічних процесів одержання аеросилів з хімічно модифікованою поверхнею: Дис.... док. тех. наук. - Киев, 1987. - 337 с.

1986

1. Басюк В.А. Иммобилизация азотсодержащих гетероциклических соединений на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1986. - 151 с.

2. Розенбаум В.М. Исследование поворотных переориентации и фазовых переходов в системе структурных групп поверхности твердого тела: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1986. - 147 с.

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Read more...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Read more...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (29 May)

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (30 May)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Zoom Instruction Zoom Instruction

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Discord Instruction Discord Instruction

38967Photo

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць