small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Вчена рада Інституту

 

Склад Вченої ради затверджено рішенням
Бюро Відділення хімії НАН України
від 24.01.2017 р.
(протокол № 1, § 7, п. 2)

акад. НАН України Картель М.Т. (голова)

 

чл.-кор. НАН Украъни Туров В.В. (заст. голови)

 

д.х.н.,  проф. Бєлякова Л.О. (заст. голови)

 

к.х.н. Дацюк А.М. (секретар)

 

к.х.н., с.н.с. Богатирьов В.М.

 

к.х.н., с.н.с. Борисенко М.В.

 

к.х.н., с.н.с. Воронін Є.П.

 

к.ф.-м.н. Гаврилюк О.О.

 

д.фарм.н., проф. Геращенко І.І.

 

д.ф.-м.н., проф. Горбик П.П.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Горєлов Б.М.

 

д.х.н.,  проф. Гунько В.М.

 

д.х.н.,  проф. Єременко Г.М.

 

к.х.н., с.н.с. Кулик Т.В.

 

д.х.н., с.н.с.  Лобанов В.В.

 

к.ф.-м.н. Махно С.М.

  

к.х.н. Плюто Ю.В.

 

д.ф.-м.н., проф. Покровський В.О.

 

д.ф.-м.н., проф. Покутній С.І.

 

д.ф.-м.н., проф.  Розенбаум В.М.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Семчук О.Ю.

 

Сімонян Г.С.

 

к.х.н., с.н.с.  Смірнова Н.П.

 

Тарас Г.В.

 

д.х.н.,  проф. Тарасенко Ю.О.

 

д.х.н.,  проф. Тьортих В.А.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

23-24 травня, 2018 Київ 

 

clipboard-list-outlineПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

clipboard-list-outlineПОСТЕРНА СЕСІЯ ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

;

Детальніше...

List of upcoming conferences

Колективний договор

Захист дисертації