small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Єременко Ганна Михайлівна

eremenkoдоктор хімічних наук, професор

провідний науковий співробітник  лабораторії фотоніки оксидних наносистем

 

 

Телефон: 38044 4229698

Факс: 38044 4243567

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює в Інституті з 1986 року.

Член спеціалізованої ради Д 26.210.01 (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України).  Член редколегії збірника „Поверхность” та Європейської фотохімічної асоціації (EPA).

 

Наукові інтереси: проблеми екологічного фотокаталізу та фотохімії поверхні, дослідження механізму взаємодії УФ-опромінення з поверхнею адсорбентів, процесів переносу електрона, протона та енергії збудження між адсорбованими органічними сполуками та активними центрами твердого тіла - кремнезему, діоксиду титану, бінарних оксидних систем, синтез та властивості нанорозмірних частинок металів, вияснення механізмів фотокаталітичної дії нанорозмірних напівпровідників.

 

Освіта:

1960 р. – закінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка

1964–1967 рр. – навчання в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР

1967 р. – кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (кандидатська дисертація на тему «Молекулярная адсорбция металлозамещенными цеолитами»)

1978 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «фізична хімія»

1989 р. – доктор хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (докторська дисертація на тему «Фотоника адсорбционных комплексов молекул ароматических углеводородов на поверхности дисперсного кремнезема»)

1994 р. – професор зі спеціальності «фізична хімія».

 

Нагороди та гранти:

2006 р. – лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського за цикл наукових праць “Розвиток фізико-хімічних основ створення нових високоефективних фотокаталітичних та фотоелектрохімічних систем і процесів“  (разом з чл.-кор. НАН України С.Я. Кучмієм та проф. Г.Я. Колбасовим).

1996 р. – керівник проекту «Діагностика поверхні кремнезему та створення фоточутливих матеріалів за допомогою ексиплексів» (Хімічний факультет Університету Нотр-Дам, США)

1997 р. – керівник проекту «Синтез матеріалів для утилізації сонячної енергії в екологічному окислювальному фото каталізі» (Інститут хімії силікатів Університету Вюрцбург,Німеччина)

1999 р. – керівник проекту «Фотофіксація молекулярного азоту на титанових плівкових каталізаторах» (Інститут неорганічної хімії Університету Ерланген-Нюрнберг, Німеччина)

2000 р. – грант Королівського Наукового товариства Великої Британії «Вивчення лазерноіндукованих процесів в геторогенних середовищах на основі титановмісних фотокаталізаторів»

2001 р. – керівник проекту «Фотоіндукований пернос електрону у наноструктурних колоїдах TiO2/SiO2» (Інститут фізичної хімії, Варшава, Польща)

2007 р. – керівник проекту від України “Синтез та дослідження біметалічних (Ag, Au, Pt, Pd) наночастинок для фотокаталітичного та антибактеріального застосування” (Хімічний факультет Університету Білкент, Туреччина).

 2010 р.  - керівник проекту ДЦНТП "Розроблення технології та виготовлення нових нанорозмірних антимікробних матеріалів широкого спектру дії та кон‘югованих нанобіотехнологічних протипухлинних препаратів з низькою токсичністю на основі наночастинок срібла, золота, міді, в колоїдах та суспензіях дисперсного кремнезему".

 

Науковий доробок: понад 250 публікацій, серед яких 5 глав в книгах, 10 оглядових статей, 5 патентів; підготувала 14 кандидатів наук.

 

Вибрані праці:

1. Iu. Mukha, А. Eremenko, G. Korchak, А. Michienkova. Antibacterial Action and physicochemical properties of stabilized silver and gold nanostructures on the surface of disperse silica // Journal of Water Resource and Protection. – 2010. – V. 2, N. 2. – P.131–136.

2. А.М. Еременко, Н.П. Смирнова, Ю.П. Муха, Г.Р. Яшан. Наночастицы серебра и золота в кремнеземных матрицах: синтез, свойства и применение // Теорет. эксперим. химия. – 2010 – Т.46, №2. – С.67–86.

3. Anna Eremenko, Natalia Smirnova, Iurii Gnatiuk, Oksana Linnik, Nadezhda Vityuk, Iuliia Mukha and Aleksander Korduban. Silver and gold nanoparticles on sol-gel TiO2, ZrO2, SiO2 surfaces: optical spectra, photocatalytic activity, bactericide properties // Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods / InTech, еd. John Cuppoletti. – Croatia, 2011. – P.51–82.

4. А.М. Еременко, Н.П. Смирнова, Ю.П. Муха, А.П. Науменко, Н.М. Белый, S. Hayden. Влияние наночастиц золота на поверхности дисперсного кремнезема на спектры флуоресценции и комбинационного рассеяния света адсорбированного триптофана // Теорет.  эксперим. химия. – 2012. – Т. 48, №1. – С.49–55.

5. Патент на корисну модель № 67536 Україна. Антимікробний композит / заявник Корчак Г. І., Сурмашева О. В., Міхієнкова А. І., Єременко Г. М., Муха Ю. П., Смірнова Н. П.; патентовласник Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва Академії медичних наук України», Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – № u201109395; заявл. 27.07.2011; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4.

6. А. Naumenko, Iu. Gnatiuk, N. Smirnova, A. Eremenko. Characterization of sol–gel derived TiO2/ZrO2 films and powders by Raman spectroscopy // Thin Solid Films. – 2012 – V. 520, № 14. – P.4541–4546.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України

Олексія Олексійовича Чуйка

 

 

20-22 травня, 2020 р. Київ 

 

 

Детальніше...

List of upcoming conferences